Handla forex, råvaror, aktier och index

UPP TILL 81 % AVKASTNING

Precis som med all sorts investering finns där en risk att bli av med hela eller delar av ens ursprungliga investering när man handlar med binära optioner. Därför rekommenderas det start att du aldrig inversterar med, eller handlar med pengar som du inte har råd att förlora.

Att handla med binära optioner innefattar en stor förlustrisk. Vänligast se till att du läser igenom våra användarvillkor innan du investerar i digitala optioner. Priset på tillgångarna på vår hemsida är de som TR Binary Option är villiga att sälja binära optioner till sina kunder för. Därför är det inte säkert att det på ett korrekt sätt speglar marknadsnivåerna vid tidpunkten då optionen säljs. Traders har fullt ansvar för förulster som sker på deras konto. Det betyder att traders måste vara beredda på att förlora alla pengar som de satt in. Traders är också ansvarig förluster som överstiger deras vinster och insättningar. Traders bör aldrig finasiera sina affärer med pensionspengar, lån, avbetalningar, pengar som satts undan för utbildning eller bostadsägande, eller pengar som krävs för inkomst eller nuvarande eller framtida medecinska utgifter.

Var medveten om riskerna involverade i handel på börsmarknaden; investera aldrig mer pengar än du har råd att bli av med. Riskerna involverade i handel med binära optioner är höga och passar inte alla investerare. TR Binary Options tar inget ansvar för förluster som du kan komma att stå inför som ett resultat av att du använt datan på denna hemsidan. Marknaden för binära optioner känneteckans som en oerhört rörlig marknad, vilket betyder hög risk som kan leda till stora förluster av insatta pengar på en väldigt kort tid. Företaget är och kommer inte på något sätt vara ansvarig för de affärer som genomförs eller inte genomförs av kunden.

Traders måste ha kunskap om hur man använder mjukvaran som erbjuds av företaget, eller av annan leverantör, för att på ett korrekt sätt kunna förutspå kontoinformation och placera beställningar. Traders är ansvariga för alla beställningar som genomförs på deras konton, oberoendes av din förståelse av systemet. Om du inte helt förstår hur systemet fungerar bör du vänta med att handla tills du har skaffat dig den nödvändiga kunskapen.

Det är alla av hemsidans besökares ansvar att se till att deras samverkan med TR Binary Option sker inom lagen och att det följer de regelverk som upprätthålls i deras hemland. Kunder måste vara medvetna om möjliga individuella regler om vinstskatt.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER AVSÄGER SIG TR BINARY OPTIONS UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, BESTÄMDA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, RELATERADE TILL HEMSIDAN, PLATTFORMEN, INNEHÅLLET OCH TJÄNSTEN, INKLUSIVE MEN INTE INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR TITEL, HANDELSFÖRMÅGA, FITNESS FÖR EN SÄRSKILD ANLEDNING, ICKE-KRÄNKANDE AV BESITTNINGSRÄTT, RIKTNING AV AFFÄRER ELLER UTFÖRANDE. TR BINARY OPTIONS AVSÄGER SIG ALLA GARANTIER VARE SIG UTRYCKTA ELLER LAGSTAGADE ANGÅENDE: (i) SÄKERHETEN, NOGGRANHETEN, PÅLITLIGHETEN, LÄGLIGHETEN OCH UTFÖRANDET PÅ HEMSIDAN, MATERIALET, PLATTFOREMN OCH TJÄNSTEN; OCH (II) ATT HEMSIDAN, PLATTFORMEN OCH TJÄNSTEN KOMMER FÖRBLI OSTÖRD, FELFRI ELLER ATT FEL KOMMER ÅTGÄRDAS; OCH (III) UTFÖRANDET AV ELLER RIKTIGTHETEN, KVALITETEN, VALUTAN, FÄRDIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV INFORMATION SOM ERBJUDS PÅ HEMSIDAN, PLATTFORMEN OCH TJÄNSTEN.

TR Binary Options Banner
HANDEL I 3 ENKLA STEG
1

Välj en tillgång

2

Gör en förutsägelse

ELLER

3

Investera och handla

LÄGG TILL