Handla forex, råvaror, aktier och index

UPP TILL 81 % AVKASTNING

På den finansiella marknaden har tillgånger ett ask-pris. Ask-priset syftar på priset som en investerare kan köpa en tillgång för på marknaderna. Ask-priset är en del av en formel som används för att räkna ut en tillgångs utgångsnivå.

En ekonomisk term som betyder att priset på en underliggande tillgång är samma som priset var när optionen köptes.

På den finasiella marknaden har tillgånger ett bid-pris. Detta är priset för vilken en investerare kan sälja tillgången för på den finansiella marknaden. Bid-priset är en del av en formel som används för att räkna ut en tillgångs utgångsnivå.

Handelsoptioner som betalar ut ett förutbestämt och fast belopp på vilken optionen är baserad. Utbetalning sker om värdet, vid utgångstiden, når den nivån som handlaren förutspått (över eller under jämfört med det värdet optionen hade vid inköpet).

En call option ger investeraren chansen att gå med vinst om tillgången stiger till ett värde som är högre än det öppna värdet vid call-transaktionen. Om utgångsvärdet är samma som det öppna värdet, får inversteraren tillbaka hela det investerade beloppet.

Råvaror är det namn som getts till material från en mängd olika sektorer såsom energi, mat och metaller. Gå till "Tillgångsindex" för mer information.

Ingångsnivån för en underliggande tillgång när positionen placeras.

En underliggande tillgångs pris/nivå när positionen placeras. Priset bestämmer om optionen är in-the-money, out-the-money eller at-the-money när optione utgår.

Tiden då och datumet då en binär option når slutet på sin förutspådda livscykel.

En finansiell term som beskriver att en investerare har gått med vinst.
Till exempel - om optionen var en Call - är det nuvarande priset på den underliggande optionen högre än det ursprungliga priset då optionen köptes och affären var In the money.

Index (plural indices) representerar en grupp aktier på samma börsmarknad. För mer information om de indices som finns tillgängliga på TR Binary Options, ber vi dig besöka sidan för "Tillgångsindex".

Genomsittet mellan bid och ask, priset representerar det riktigt priset utan en spridning mellan bid och ask. TR Binary Options använder mid-market priset för sina utgångsvärden.

En option som ger inversteraren en fast utbetalning när priset på den underligganden optionen når eller passerar den förutspådda nivån. För en behörig utbetalning krävs det att optionen rör vid eller passerar den förutspådda nivån en gång under veckan under optionens livscykel. Om den förutspådda nivån aldrig nås eller passeras, förloras det investerade beloppet.

En finansiell term som beskriver att en option inte var lönsam. Exempelvis - om optionen var en Call och den underliggande optionens nuvarande pris var lägre än det ursprungliga priset då optionen köptes, blir det ingen vinst.

En put option ger investeraren chansen att gå med vinst om tillgången sjunker under put-transaktionens öppna värde. Om utgångsvärdet är samma som det öppna värdet, får investeraren tillbaka det belopp som investerades.

Aktier bevisar att aktieägaren har köpt en procent av ett företag: och har därför rätt till en vinstdelning relativ till procenten hen håller i företaget. Vid konkurs är aktieägarna de sista att få något att företagens tillgångar.

TR Binary Options låter sina klienter köpa och sälja tillgångar utan en marknadspridning. En put-options öppna värde är samma som en call-options öppna värde.

Varje tillgång har singa egna affärstider, affärsdagar och helgdagar. Vänligen se tillgångsindexet för att se tillgångens affärstider. Ibland kan du se att även om tillgången ska säljas så är den inte listad. Skulle det thända är det bara uppdatera sidan.

TR Binary Options Banner
HANDEL I 3 ENKLA STEG
1

Välj en tillgång

2

Gör en förutsägelse

ELLER

3

Investera och handla

LÄGG TILL